• Zabezpečenie a sprostredkovanie karu v reštauráciách
  • Catering